/home/users/1/lolipop.jp-withmama/web/ol/wp-content/themes/child/withnet/add_kanrigamen/pre_student/ai_chat/ai_chat.php

さんの対象国はフィリピンです


/home/users/1/lolipop.jp-withmama/web/ol/wp-content/themes/child/withnet/add_kanrigamen/pre_student/ai_chat/ai.inc

Chromeブラウザーに「Google翻訳」があるかどうか確認する

ai_chatarray(0) {
}
Kumusta ka? こんにちは。Maayo ang adlaw mo? 元気ですか?Magandang araw sa iyo. 素晴らしい一日を。


/home/users/1/lolipop.jp-withmama/web/ol/wp-content/themes/child/withnet/add_kanrigamen/pre_student/ai_chat/ai.inc

/home/users/1/lolipop.jp-withmama/web/ol/wp-content/themes/child/withnet/add_kanrigamen/pre_student/ai_chat/ai_chat.php